Aan de slag!

 

Ik ben ervan overtuigd dat je door plezier meer leert, dat kunst gelukkig maakt en door de vaststelling dat de fijne motoriek nauwelijks nog aandacht krijgt ben ik gestart met het ontwikkelen van workshops die hier actief mee aan de slag gaan. In mijn workshops staat het hebben van plezier voorop, twijfels en onzekerheden kunnen hierdoor makkelijker opzij worden gezet en het leerproces kan dan volop gestart worden. 


Het handschrift en de fijne motoriek

Om het plezier te behouden in het (beter) leren schrijven heb ik een aantal workshops ontwikkeld. Spelenderwijs gaan we aan de slag met de fijne motoriek en zal het kind het vertrouwen in zijn eigen door succeservaringen zien groeien. De nadruk ligt niet op het schrijven maar daar wordt in het tempo van het kind langzaam naartoe gewerkt. Een vloeiende overgang van creatieve kunstwerken naar creatieve eigen geschreven teksten.  

 

De workshops zijn goed aan te passen aan de wensen van de leerkracht. Ze kunnen met de hele klas uitgevoerd worden, maar ook individueel. Specifieke fijn motorische oefeningen in een kunstzinnige opdracht verwerkt zien? Neem dan contact op en dan maken we een workshop op maat! 

Waarom hiermee aan de slag?

Het handschrift van veel kinderen wordt helaas steeds slechter. Vroeger werd nog veel aandacht besteed aan het schrijfonderwijs op de basisschool, tegenwoordig lijkt dit steeds minder belangrijk te worden. Rond groep 5 of 6 gaat de kwaliteit van het handschrift van veel kinderen sterk achteruit omdat het onvoldoende wordt bijgehouden en getraind. 

 

In de eerste twee groepen van het basisonderwijs wordt de fijne motoriek van de kinderen getraind door het maken van tekeningen en het knippen van plaatjes. Deze motoriek wordt verfijnd door het trainen van het schrijven. De voortgang van de fijne motoriek is zeer goed zichtbaar tijdens het schrijven. Het kind kan steeds beter tussen de lijnen schrijven en de letters kunnen steeds kleiner geschreven worden. Leren schrijven is om een aantal redenen belangrijk;

 

- Door letters te leren schrijven is het voor de hersenen van een kind makkelijk om de geleerde letter te onthouden en te herkennen

- Het stimuleert de oog-handcoördinatie

- Bevordert de concentratie

- Is goed voor de fijne motoriek

- Bij schrijven leren beide hersenhelften samen te werken

 

 

Kortom leren schrijven gaat over veel meer dan alleen het kunnen schrijven van letters! En waarom zullen we deze ontwikkeling verwaarlozen als het kind nog maar in groep 5 of 6 zit en nog een leven lang met o.a. de fijne motoriek en oog-handcoördinatie zal moeten werken?


Kunst maakt gelukkig.

In het boek ‘De kunsten van het leven’, geschreven door Henk Smeijsters, wordt er geconcludeerd dat kunst op een positieve manier inwerkt op wat in de neuropsychologie het ‘kernzelf’ wordt genoemd. Kunst blijkt belangrijker dan we al dachten en bepaalt ons geluk in hoge mate. (H. Smeijsters, De kunsten van het leven, 2008)

Fijne motoriek moet beter ontwikkeld worden.

Op de pabo's is het schrijfonderwijs naar de achtergrond verdwenen. Ook in de klas zien leraren het belang er minder van in door de komst van tablets en laptops. Terwijl tot een jaar of 10 geleden schrijfles nog dagelijks deel uitmaakte van het lesprogramma, oefenen kinderen nu steeds minder. Ook thuis kleuren en knutselen ze minder, waardoor hun motoriek achteruit gaat. 

 

Ellen van Gaalen heeft over dit onderwerp een interessant artikel geschreven in het AD. Deze is hier terug te lezen:

https://blendle.com/item/bnl-adn-20170731-8456374

Met plezier leer je meer!

Je leert pas echt iets als je er plezier in hebt en als je inspanningen ook resultaat opleveren. 

 

Kinderen zijn verschillend, dus voor verschillende kinderen kan een bepaald punt in het leerproces de nadruk hebben.  Voor sommige kinderen is plezier tijdens het proces belangrijker dan de prestatie en het leren, voor anderen kan juist de prestatie of het leerproces zelf belangrijker zijn. Maar je zult zien, dat als de andere punten helemaal vergeten worden, het punt met de nadruk uiteindelijk ook niet tot bloei komt.